EQUIPO - Environment

Technologia do kompostowania osadów ściekowych i odpadów organicznych oparta na półprzepuszczalnych membranach