Projekty Unijne

Firma EQUIPO Europe Sp. z o.o. Sp.k. uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt „Opracowanie innowacyjnego systemu sterowania procesem kompostowania osadów i pofermentów”.

Projekt realizujemy, aby wzmocnić potencjał i wprowadzić innowacyjne rozwiązania w przedsiębiorstwie.

Projekt jest realizowanych w ramach jednego modułu: B+R

W ramach projektu planujemy opracować innowacyjna metod komposotwania osadów i pofermentów. Metoda ta przyczyni się do optymalizacji procesu kompostowania, oszczędności w zużyciu energii oraz zwiększenia jakości uzyskiwanych nawozów. Ponadto kontrola, sterowanie oraz zarządzanie całym procesem pozwoli na stabilizację biologiczną kompostowanych osadów.

Z projektu będą korzystać w pierwszym etapie pracownicy, którzy uczestniczą w procesach kompostowania osadów i pofermentów w firmie EQUIPO Europe Sp. z o.o. Sp. k.

Docelowo z nowoczesnych rozwiązań będą korzystać przedsiębiorcy, zajmujący się kompostowaniem osadów oraz pofermentów o w Polsce jak i za granicą.

Efektem projektu będzie innowacyjna metoda kompostowania osadów i pofermentów, która będzie kontrolowała, sterowała oraz zarządzała procesem kompostowania komunalnych osadów ściekowych o różnym stopniu ich stabilności biologicznej oraz pofermentu z wykorzystaniem zaawansowanych metod numerycznych. 


Wartość projektu: 7 804 139,00 zł
​Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 5 027 598,00 zł