System suchej dezodoryzacji

eNVIDRYTM to innowacyjny system kontroli zapachów, który jest wstanie je zneutralizować bez użycia wody jako czynnika rozpylającego.

eNVIDRY™

System suchej dezodoryzacji

Prowadzenie procesów zbierania, transportowania oraz gromadzenia odpadów, a także kompostowania, oczyszczania ścieków, odwadniania i magazynowania osadów, czy też hodowli zwierząt, często związane jest z emisją uciążliwych zapachów, które nazywane są również odorami. Powstają one w wyniku naturalnych procesów rozkładu, zachodzących w odpadach, ściekach i osadzie. Uwalniane zapachy zawierają lotne kwasy tłuszczowe, merkaptany i siarkowodór (H2S), które z kolei mogą powodować poważny problem dla otoczenia, jeśli nie zostaną podjęte żadne środki w celu kontrolowania ich poziomów.

Wiele sektorów gospodarczych, działających m.in. w zagospodarowaniu odpadów komunalnych, w branży wodno-kanalizacyjnej, jak również w hodowli zwierząt coraz częściej stają w obliczu wymagań w zakresie emisji odorów.

Tradycyjne instalacje mające na celu przeciwdziałanie uciążliwym zapachom, wykorzystują zamgławianie, co wiąże się z koniecznością zużycia dużych ilości wody, która jest niezbędna do rozpylenia płynu neutralizującego zapach na obszarze, na którym uciążliwość występuje.

eNVIDRY™

to innowacyjny system kontroli zapachów, który jest w stanie zneutralizować odory bez użycia wody jako czynnika rozpylającego, dlatego może być również stosowany w miejscach, w których mgła wodna jest niepożądana. eNVIDRY™ wykorzystuje środek eNVIMAX™, którego celem jest neutralizowanie nieprzyjemnych odorów.

EQUIPO

eNVIMAX™

to preparat, który dedykowany jest urządzeniu eNVIDRY™. Takie połączenie wyróżnia się szeregiem zalet w porównaniu do tradycyjnych systemów i płynów neutralizujących odory:

 • jest nietoksyczny i nie powoduje korozji,
 • nie wymaga stosowania zewnętrznych zbiorników do przechowywania, wszystko jest zawarte w kompaktowym urządzeniu,
 • brak konieczności stosowania sprzętu dozującego,
 • zastępuje tradycyjne płyny do redukcji zapachu oraz działa na poziomie molekularnym,
 • ekonomiczna alternatywa dla instalacji mokrych,
 • nie wymaga zaopatrzenia w wodę,
 • wszechstronny w zastosowaniu - może być używany w budynkach, na otwartych przestrzeniach, w systemach wyciągowych i wentylacyjnych,
 • działa bezpośrednio na cząsteczki zapachu, bez opóźnienia,
 • dezodoryzuje szerokie spektrum zapachów,
 • charakteryzuje się dużą elastycznością - w zależności od potrzeb możliwa jest konfiguracja systemu,
 • niewielkie koszty eksploatacyjne,
 • łatwy w instalacji oraz obsłudze.

Jak działa eNVIDRY™?

Cząsteczka zapachu

eNVIDRY

1 minuta
5 minut
10 minut
20 minut

Tradycyjne systemy kontroli zapachu działają na zasadzie atomizacji, wykorzystując wodę do rozproszenia środka neutralizującego zapachy – dzięki urzędzeniu eNVIDRY™nie jest to już konieczne.

Środek neutralizujący zapach eNVIMAX™ to niezwykle złożona mieszanka olejków eterycznych, która została specjalnie opracowana do stosowania w eNVIDRY™. Olejki eteryczne łączą się z cząsteczką zapachu, tworząc nowy związek chemiczny.

Mieszanka olejków eterycznych może neutralizować szeroką gamę zapachów. Systemy zamgławiające wykorzystujące wodę, działają głównie poprzez wychwytywanie cząsteczek powodujących odór. Ponieważ eNVIDRY™ działa bez wody, reakcja olejku eterycznego na cząsteczkę zapachu jest znacznie bardziej bezpośrednia i potrzeba mniej środka dezodoryzującego, aby osiągnąć pożądany efekt. Większość zapachów organicznych można łatwo zneutralizować. Węglowodory aromatyczne są trudniejsze do dezodoryzacji, natomiast H2S, merkaptany, amoniak i większość związków organicznych zawierających grupy aminowe jest skutecznie zneutralizowana. Istotnym faktem jest to, że inne płyny neutralizujące zapach nie działają w eNVIDRY™.

EQUIPO

Zastosowanie

01 Sortownie odpadów
02 Składowiska
03 Instalacje kompostowania, instalacje fermentacji, zbiorniki na ścieki i szlam, osady z oczyszczania ścieków
04 Kanały i przepompownie
05 Doczyszczanie gazu z biofiltrów i instalacji do płukania gazów
Kontakt arrow_right